200 M VÅGBRYTARE TILL GÄDDEHOLM, VÄSTERÅS STAD

Marinetek Sweden har levererat och installerat en 200 meter lång vågbrytare bestående av 4 meter breda betongpontoner till skydd för den innevarande hamn som Peab byggt på uppdrag av Västerås Stad. I samband med detta levererades även en badbrygga till sandstranden vid det nybyggda rekreationsområdet, en lätt flytbrygga avsedd för kajaker vid den norra stranden samt prefabricerade betongelement för den drygt 20 meter långa sjösättningsrampen.