Att välja brygga

Vilken slags brygga passar för mig? Vem sköter monteringen? Vilka tillbehör behöver jag? Du funderar säkert över dessa och andra frågor när du vill skaffa en ny brygga. Nedan ger vi tips som hjälper dig under de olika skedena när du ska köpa brygga. 

Om du fortfarande undrar över något eller vill veta mer, skicka oss ett meddelande eller kontakta närmsta återförsäljare direkt.

Att välja brygga

När du börjar fundera över vilken brygga du ska välja är det enklast att börja med att fundera över vad bryggan ska användas till. Ska den vara en båtbrygga eller badbrygga eller behöver du kanske en brygga för båda ändamålen? 

Badbrygga 

En badbrygga betjänar människor, inte båtar. Bryggan ska vara enkel och säker och det ska vara problemfritt att ge sig ut i vattnet och att ta sig upp. Det väsentliga för valet av badbryggetyp är användarnas behov och önskemål samt förutsättningarna vid stranden. 

Marineteks Badbryggor passar bäst för bad på grund av det låga fribord och de passar även bra för förtöjning av små båtar. Så är ju också Fritidsbryggan populär för grunda och skyddade stränder.

Multiponton brygga

Båtbrygga

Om du behöver bryggan för att ta dig mellan stranden och båten är det bra att välja en något mer stabil brygga för detta. 

Då är det viktigt att beakta höjden från vattenytan och stabiliteten vid val av brygga. Båtens däckhöjd inverkar på vad som är ett lämpligt fribord för bryggan. Allmänt taget inverkar även båtens storlek på bryggans storlek eftersom bryggan ska hålla för den belastning som båten medför för bryggan.

Betongbryggorna hör till Marineteks mest robusta modeller och kan utrustas med många tillbehör. De har ett relativt högt fribord. Därför passar betongbryggorna bäst för förtöjning av något större båtar. 

Båda

Det kan vara svårt att hitta en brygga som passar perfekt både som bad- och båtbrygga. De olika användningsändamålen kräver olika egenskaper av bryggan. Trots det vore en brygga som passar både för förtöjning av små båtar och för bad antagligen det alternativ du helst skulle välja. 

Alla Marineteks bryggor kan skräddarsys så att de passar både som småbåts- och badbryggor. Favoriten för stugägare, Trä/betongbryggor passar bäst för båda ändamålen. Vid behov går det att installera praktiska badstegar på alla bryggtyper. 

Saker som påverkar valet

Vinter och is 

Vinter och is är centrala faktorer då man väljer brygga i Norden. Innan man köper brygga är det bra att fundera över hur man sköter övervintringen. Vill du att bryggan ska vara enkel att använda även under vintern eller vill du ordna ett evenemang med dina vänner för att lyfta bryggan ur vattnet? 

Om du vill att bryggan ska ligga i vattnet året runt, måste placeringen och modellen passa för det. Lättare bryggor ska lyftas upp på stranden över vintern. 

Bryggan håller för is och vinterförhållanden i proportion till hur massiv och robust den är. Det är även värt att komma ihåg att isförhållandena i de Norden vattendragen varierar varje år. För varje bryggmodell beror dessutom övervintringsförmågan mycket på omständigheterna där bryggan är belägen, det vill säga strömningen i vattnet, vilken slags botten det är fråga om, vindarna, variationerna i vattennivån samt strandens sammansättning (stenig eller sandig, brant eller svag sluttning osv.) 

I materialen som används i Marineteks bryggor beaktar vi de krävande förhållandena i Norden. Marineteks Betongbryggor och Trä- och betongbryggor håller mycket väl för vinterförhållanden och mer krävande användning. Marineteks Fritidsbryggor är lättare och ska i huvudsak lyftas ur vattnet för vintern, då de inte är avsedda för att klara isens rörelser. Fritidsbryggorna klarar förstås isens tryck, så om den är placerad på en skyddad plats kan man utan problem lämna den i isen.  

Fribord 

Vid fastställande av däckets höjd från vattenytan är det bra att först veta vad bryggan ska användas för. Olika fribord passar för olika användningsändamål. Dessutom inverkar fribord på utseendet och hållbarheten. 

Däckhöjd för Marineteks bryggor: 

Marineteks Fritidsbryggor 0,30–0,45 m
Marineteks Trä- och betongbryggor 0,40–0,60 m
Marineteks Betongbryggor 0,50–0,65 m
Marineteks Terrassbryggor 0,55–0,65 m 

Landgång 

De flesta bryggor behöver en landgång för att man ska kunna komma ut på bryggan från stranden. Det finns många olika landgång och de kan skräddarsys efter egen smak nästan i det oändliga. För landgångarna är det viktigt att beakta  

• längden, med beaktande av höjdvariationerna för vattenytan • behovet av räcke • landgångs modell • landgångs material • kraven på bärkraft 

Marineteks urval av landgångar är det bredaste i branschen och motsvarar olika behov. Alla produkter är säkra, har lång livslängd och är av hög kvalitet.