Stolpenheter

Den justerbara stolpenheten är mycket lätt att montera, förflytta och demontera. Stolparna behöver inte bli nedslagna i bottnen. I stolparnas nedre ände finns en stor bottenskiva vars ledfogar möjliggör stadig montering i olika slags bottenslag; sluttande, stenig eller sjunkande. Med hjälp av fästnings- och åtdragningsdelen med gångjärn är stolpen lätt att fästa i bryggan. Vid behov finns även högre stolpenheter.

marinetek-bryggor-utrustning-Stolpenheter
Höjd
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m